BLOEMKOOLWIJKEN ANALYSE EN PERSPECTIEF PDF

Onderzoek: Een Bloemkoolwijk is zo gek nog niet! Wat kunnen we leren van de Bloemkoolwijk? Wat zijn de best practices van deze gemeenschapswijk? En: wat kunnen we daarvan toepassen in nieuw te bouwen wijken, of al bestaande wijken? De huizen maken 20 procent van de Nederlandse woningvoorraad uit. De wijken zien er uit als een bloemkoolstronk met een smalle toegangsweg en vele vertakkingen.

Author:Fehn Migrel
Country:Vietnam
Language:English (Spanish)
Genre:Politics
Published (Last):12 April 2005
Pages:195
PDF File Size:20.33 Mb
ePub File Size:11.80 Mb
ISBN:472-6-58877-740-5
Downloads:49966
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GanosOnderzoek: Een Bloemkoolwijk is zo gek nog niet! Wat kunnen we leren van de Bloemkoolwijk? Wat zijn de best practices van deze gemeenschapswijk?

En: wat kunnen we daarvan toepassen in nieuw te bouwen wijken, of al bestaande wijken? De huizen maken 20 procent van de Nederlandse woningvoorraad uit. De wijken zien er uit als een bloemkoolstronk met een smalle toegangsweg en vele vertakkingen. Wonen mensen daar prettig? Wat vindt de vakwereld van dit type wijk?

En hoe zit het met de waardering van de ruimtelijke inrichtingen van de deelwijken? Bouwfonds heeft samen met de TU Delft grootschalig onderzoek gedaan. Tien Bloemkoolwijken, verschillend van opzet en samenstelling, vormden de basis van het onderzoek. Bouwfonds was vooral benieuwd naar de toepassing van diverse ruimtelijke inrichtingen van deze wijken en de waardering hiervoor, legt Han Joosten, hoofd Marktonderzoek uit.

Inzicht hierin is zinvol voor de toekomstige ontwikkeling van nieuwe woonwijken. En: voor het doen van kleinschalige aanpassingen aan Bloemkoolwijken. Dit is vooral belangrijk nu er meer aandacht is voor een vraaggerichte benadering van woningbouw en het bouwen binnen bestaand stedelijk gebied.

Op die manier hoef je niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Bovendien week hun mening sterk af van de ruim ondervraagde bewoners van bloemkoolwijken: een brede groep wat betreft leeftijd, huishoudens en inkomen en een grote variatie in woningwaardes. Zeer veel bewoners geven aan tevreden te zijn over de wijk en vrijwel iedereen voelt zich er thuis. Vooral de ruimtelijke structuur en de hofjes worden goed gewaardeerd.

Als grootste problemen worden het parkeren en - in een aantal wijken - overlast en beheer aangegeven. Als men al wil verhuizen, is het omdat hun type woning, bijvoorbeeld een appartement, niet wordt aangeboden. Men wil graag in de wijk blijven wonen.

Hoewel een groot deel van de vakwereld de Bloemkoolwijk niet voor herhaling vatbaar vindt, zijn de bewoners daar dus een stuk positiever over. Een aantal ruimtelijk concepten — zoals het cul de sac ontsluitingsprincipe- scoort daarbij beter dan andere.

Naar de relatie tussen dit soort ruimtelijke kenmerken en bewonerswaardering zou nader onderzoek moeten worden gedaan. Interessant is verder de WOZ waarde-ontwikkeling van de onderzochte wijken. Het zijn wijken met een goede investeringswaarde. Bepaalde typerende kenmerken en principes mogen dus best gekopieerd worden. Graag zelfs.

COURS BEPECASER PDF

Bloemkoolwijken Analyse en perspectief

Het kan zijn dat elementen ontbreken aan deze printversie. Pimp de bloemkolen Ittersumerlanden in Zwolle, een van de vele bloemkoolwijken, is succesvol gerenoveerd. Met dank aan de bewoners, zeggen de betrokken architecten. Het is alsof ze voor een of ander klusprogramma op tv een pimpbeurt hebben gekregen. Maar na een grondige verbouwing, onder leiding van het Amsterdamse architectenbureau Heren 5, zijn ze nu, met gevels van zwarte planken boven op een wit stenen onderkant, stoer en robuust.

ASUS P8H61-M PRO MANUAL PDF

BLOEMKOOLWIJKEN ANALYSE EN PERSPECTIEF PDF

Zo kon op grote schaal worden vormgegeven aan de paradoxale ambitie die ten grondslag ligt aan de bloemkoolwijken: geprogrammeerde spontaniteit, opgelegde toevalligheid. De bloemkoolwijken zijn het ultieme product van het idee van maakbaarheid. In kenschetste de architect Carel Weeber de gehele ar- chitectuurproductie van het decennium daarvoor met de term ngeveer een kwart van de Nederlandse woningvoorraad O dateert uit de periode , toen per jaar nog meer dan Hij pleitte in niet mis te verstane termen Een groot deel van deze woningen liggen in zo- voor een nieuwe revolutie in de woningbouw — de zoveelste na de genaamde bloemkoolwijken. Deze naam verwijst naar de typische oorlog.

COMMUNICATION SYSTEM BY RP SINGH AND SAPRE PDF

Pimp de bloemkolen

.

Related Articles