CULTUUR IN DE SPIEGEL BAREND VAN HEUSDEN PDF

Cultuur in de Spiegel biedt basis voor cultuuronderwijs LKCA bijgewerkt op 21 juni Het onderzoeksproject Cultuur in de Spiegel biedt een theoretisch kader en handreikingen voor het ontwikkelen van cultuuronderwijs. En hoe verhoudt cultuureducatie zich tot het overige onderwijs? Als niet bekend is wat cultuur en cultuureducatie precies zijn, en wat kinderen hiermee zouden moeten leren, is het lastig om een cultuureducatieve visie en aansluitend een verantwoord programma te ontwikkelen. Ook uit onderzoek naar cultuureducatie in Nederland van Anne Bamford kwam naar voren, dat er grote behoefte was aan een goede theoretische onderbouwing van cultuureducatie. Cultuur in de Spiegel was een meerjarig projectonderzoek onder leiding van Barend van Heusden, uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en SLO, in samenwerking met 12 scholen voor primair en voortgezet onderwijs.

Author:Grokora Meztirg
Country:Martinique
Language:English (Spanish)
Genre:Environment
Published (Last):18 September 2012
Pages:225
PDF File Size:14.50 Mb
ePub File Size:15.18 Mb
ISBN:296-5-62005-428-2
Downloads:25933
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TurgHet is begonnen in met een opdracht voor de Universiteit. De opdracht was onderzoek doen naar Cultuuronderwijs. Er was behoefte naar duidelijkheid. Als resultaat van dit onderzoek is het boek Cultuur2 uitgebracht. Het verschil tussen de Cultuur Loper en de Culturele Ladekast is dat de Cultuur Loper zich richt op de visie van een school.

De vermogens gelden voor alle lessen, uitstapjes, activiteiten, etc. Het gevaar hiervan is dat scholen niet precies meer weten waar het over gaat visie. In het boekje Cultuur in de Spiegel staat: — analytische blik op Cultuuronderwijs — inzicht in ontwikkeling van het cultuur bewustzijn van kinderen en hoe je hier op aan kunt sluiten met Cultuuronderwijs — hulpmiddelen, geen methode, wel handreikingen voor een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs.

Het zgn. Voor het omgaan met de veranderende werkelijkheid zijn vier vaardigheden nodig Van Heusden, Dit zijn de vier culturele basisvaardigheden. De vier vaardigheden zijn waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren. Om cultuur een vorm te geven, bestaat het mediavierkant. Het mediavierkant maakt cultuur zichtbaar, de culturele basisvaardigheden gebruik je om cultuur te begrijpen in haar vorm en betekenis. De vier media zijn lichaam, voorwerp, grafische tekens en taal.

Die staan in het model centraal. Het raamleerplan is zowel gebaseerd op het model culturele basisvaardigheden als het mediavierkant.

Wat neem ik mee? Deze informatie heeft me inzicht gegeven in het ontstaan van De Cultuur Loper en de Culturele Ladekast. Ook het mediavierkant en het model culturele basisvaardigheden geeft een duidelijk overzicht. Wat ik alleen lastig vind, is dat er veel verschillende manieren zijn. Ik zou namelijk niet zo snel kunnen zeggen welke manier ik beter vind en voor welke manier ik zou kiezen. Er bestaan ook veel modellen. Ik denk dat dit ook zeker prettig is voor de leerkrachten die zich niet goed kunnen plaatsen binnen cultuureducatie.

Dit kan daar een negatieve werking op hebben. Heusden, B. Wat leren we van cultuuronderwijs. Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers. Cultuur2: Basis voor cultuuronderwijs. Assen: Koninlijke van Gorcum.

INTEL I7 PROCESSOR SEMINAR REPORT PDF

Het Archief voor Onderwijs

Het is begonnen in met een opdracht voor de Universiteit. De opdracht was onderzoek doen naar Cultuuronderwijs. Er was behoefte naar duidelijkheid. Als resultaat van dit onderzoek is het boek Cultuur2 uitgebracht.

ISAAC ASIMOV JOKESTER PDF

Cultuur in de Spiegel biedt basis voor cultuuronderwijs

.

Related Articles