GROTHENDIECK RECOLTES ET SEMAILLES PDF

Life[ edit ] Family and childhood[ edit ] Grothendieck was born in Berlin to anarchist parents. His father, Alexander "Sascha" Schapiro also known as Alexander Tanaroff , had Hasidic Jewish roots and had been imprisoned in Russia before moving to Germany in , while his mother, Johanna "Hanka" Grothendieck, came from a Protestant family in Hamburg and worked as a journalist. Both had broken away from their early backgrounds in their teens. They left Grothendieck in the care of Wilhelm Heydorn, a Lutheran pastor and teacher [16] [17] in Hamburg. Shortly afterwards his father was interned in Le Vernet.

Author:Donris Aranris
Country:Burundi
Language:English (Spanish)
Genre:Video
Published (Last):13 December 2014
Pages:194
PDF File Size:13.19 Mb
ePub File Size:5.12 Mb
ISBN:753-1-53914-599-3
Downloads:65617
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VudolmaranFamilie en kindertijd[ bewerken brontekst bewerken ] Hanka Grothendieck, zijn moeder Alexander Grothendieck werd in in Berlijn in een anarchistisch milieu geboren. Zijn Duitse moeder, de schrijfster en journaliste Johanna Hanka Grothendieck, stamde uit een uit een voorname Hamburgse , protestantse familie.

Hij had Chassidische wortels en had in Rusland gevangengezeten voordat hij in naar Duitsland kwam. In Berlijn kwam hij onder de schuilnaam Alexander Tanarow als fotograaf aan de kost. Zijn ouders waren niet met elkaar getrouwd, want zijn moeder was nog niet van haar vorige echtgenoot gescheiden.

Beide ouders hadden in hun tienerjaren met hun ouderlijk milieu gebroken. Zijn geboortenaam werd aanvankelijk opgetekend als "Alexander Raddatz". Toen dit huwelijk in werd ontbonden kreeg hij de familienaam van zijn moeder; voortaan heette hij Alexander Grothendieck. Grothendieck leefde tot het einde van met zijn ouders in Berlijn. Zijn moeder volgde hem kort daarna. Zij vertrouwde haar zoon in Hamburg aan de zorg toe van Wilhelm Heydorn, een Lutherse pastor en onderwijzer [10] Tijdens de Spaanse Burgeroorlog verbleven beide ouders in Spanje, waar zij zich als vrijwilligers achter het front inzetten voor de zaak van de Spaanse republikeinen.

Oorlogsjaren[ bewerken brontekst bewerken ] Vanaf verbleef Grothendieck samen met zijn moeder in verschillende kampen voor ontheemde personen, eerst in het Camp de Rieucros.

Daarna verbleef hij de rest van de oorlog in het dorp Le Chambon-sur-Lignon , waar hij verborgen zat in lokale pensions. Zijn Joodse vader werd vanuit Drancy naar Auschwitz gestuurd, waar hij in werd vergast. Zijn talent werd echter ontdekt door zijn docenten, en vanaf studeerde hij in Parijs. Grothendieck trok daar de aandacht door het organiseren van intense en zeer productieve seminars, waarin hij de grondslagen van de wiskunde onderzocht.

Hij wist enige van de meeste getalenteerde Franse wiskundigen van de jongere generatie over te halen hieraan mee te doen. Desondanks was hij in staat om ongeveer een decennium lang een dominante rol in de wiskunde te spelen, met name geholpen door de sterke school die hij om zich heen verzamelde.

Zo gaf hij, als protest tegen de Vietnamoorlog , lezingen in de bossen bij Hanoi toen deze stad werd gebombardeerd. In trok hij zich terug uit de academische wereld, nadat hij had ontdekt dat het IHES deels met militair geld werd betaald. Hij keerde echter een paar jaar later terug als hoogleraar in Montpellier, totdat hij in met vervroegd pensioen ging.

Hij had toen veel kritiek op de wetenschappelijke wereld, wat onder meer leidde tot de weigering van de aan hem en Pierre Deligne in dat jaar voor hun "fundamentele bijdrage aan de analytische meetkunde" [12] toegekende Crafoord-prijs. In januari schreef Grothendieck een brief aan de Franse wiskundige Luc Illusie. Hij vraagt dat geen van dit werk in zijn geheel of gedeeltelijk wordt gereproduceerd en dat bibliotheken die dit werk in bezit hebben, dit uit hun collecties verwijderen [14] Alexander Grothendieck overleed eind op jarige leeftijd in het ziekenhuis van Saint-Girons bij Saint-Lizier.

Tussen en werkte hij in Nancy aan zijn proefschrift , "Produits tensoriels topologiques et espaces nucleaires" [17] over dit onderwerp. Zijn belangrijkste bijdragen zijn onder andere topologische tensorproducten van topologische vectorruimten , de theorie van de nucleaire ruimten als het fundament van Schwartz-distributies , en de toepassing van Lp-ruimten in het bestuderen van lineaire afbeeldingen tussen topologische vectorruimten.

Vanaf ongeveer begon hij te werken aan de schooftheorie en de homologische algebra. Grothendieck tilde echter beide gebieden naar een hoger niveau van abstractie en maakte hen tot een belangrijk ordenend principe van zijn theorie. In paste hij dezelfde denkwijze toe op de stelling van Riemann-Roch , een stelling die onlangs al tot elke dimensie was veralgemeend door Hirzebruch. De stelling van Grothendieck-Riemann-Roch werd in door Grothendieck aangekondigd op de eerste Mathematische Arbeitstagung in Bonn.

Hij was ook een pionier in het systematisch gebruik van nilpotenten. Aanvankelijk circuleerde zijn werk in gedupliceerde verslagen van seminars; zijn invloed was in aanzienlijke mate persoonlijk. Zijn invloed strekte zich uit tot vele andere takken van de wiskunde, bijvoorbeeld de hedendaagse theorie van de D-modulen.

Het lokte ook tegenreacties uit, bijvoorbeeld van vele wiskundigen, die zochten meer concrete onderzoeksgebieden en problemen. Weil realiseerde zich dat om een dergelijke verband te bewijzen hij een cohomologietheorie nodig had, maar noch hij, noch enige andere wiskundige, zag hoe hier in te voorzien, totdat een dergelijke theorie door Grothendieck werd opgesteld.

Dit programma culmineerde in de bewijzen van de vermoedens van Weil , waarvan de laatste in de vroege jaren door Grothendiecks student Pierre Deligne werd bewezen, dit nadat Grothendieck zich zelf al grotendeels uit de wiskunde had teruggetrokken.

DESPERTANDO AL GIGANTE INTERIOR ANTHONY ROBBINS PDF

RECOLTES ET SEMAILLES 1.前言部分

Familie en kindertijd[ bewerken brontekst bewerken ] Hanka Grothendieck, zijn moeder Alexander Grothendieck werd in in Berlijn in een anarchistisch milieu geboren. Zijn Duitse moeder, de schrijfster en journaliste Johanna Hanka Grothendieck, stamde uit een uit een voorname Hamburgse , protestantse familie. Hij had Chassidische wortels en had in Rusland gevangengezeten voordat hij in naar Duitsland kwam. In Berlijn kwam hij onder de schuilnaam Alexander Tanarow als fotograaf aan de kost.

4511GD DATASHEET PDF

Subscribe to RSS

.

Related Articles