KUNDUZ AKKOORD PDF

Bezuinigen moet op een manier die nieuw perspectief biedt, lasten eerlijk verdeelt en de economie aanjaagt. Je kunt bezuinigen op een manier die nieuw perspectief biedt, lasten eerlijk verdeelt en de economie aanjaagt, of op een omgekeerde manier. Ik loop de plannen langs en zal laten zien dat dit akkoord de verkeerde keuzen maakt en dat het eerste mogelijk is. Veiligheid en onderwijs zijn een prioriteit. Dan is het geen goed idee twee jaar lang selectief de leraren en de politieagenten op de nullijn te zetten zij maken het leeuwendeel uit van de groep waarop bezuinigd wordt. Ik heb als minister van Onderwijs met veel moeite jaarlijks een miljard vrijgemaakt om het beroep van leraar ten opzichte van het bedrijfsleven aantrekkelijker te maken en dat maakt dit akkoord ongedaan.

Author:Mazusho Zolozragore
Country:Sri Lanka
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):3 March 2013
Pages:113
PDF File Size:3.38 Mb
ePub File Size:5.41 Mb
ISBN:897-2-26357-378-1
Downloads:76739
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DohnDit akkoord is in hoofdlijnen uitgewerkt in het Stabiliteitsprogramma, dat op 27 april is gezonden naar de Tweede Kamer en de Europese Commissie. Uit dit programma blijkt dat de volgende aanvullende maatregelen op de terreinen van arbeid en pensioen worden genomen: Arbeid Werkgevers zullen in de eerste zes maanden van de WW-uitkering gaan betalen.

In wordt de WW-premie voor werkgevers tijdelijk verhoogd. De duur en hoogte van de WW-uitkering blijven ongewijzigd. Ontslagvergoedingen worden beperkt. Het resterende deel van de ontslagvergoeding wordt gebruikt voor om scholing en voor werk-naar-werk trajecten.

Op deze manier zal sprake zijn van activerende ontslagregelingen gericht op scholing en begeleiding naar een andere baan. Voor de lonen van alle ambtenaren, behoudens de lonen in de zorg, zal voor twee jaar een nullijn gelden. Loonmatiging in de marktsector zal worden bevorderd. De maximumduur van de wachtgeldregeling voor politici wordt per 1 september gelijkgesteld aan de maximumduur van de WW-uitkering maximaal 38 maanden. Hogere inkomens inclusief bonussen worden in tijdelijk extra belast met een werkgeversheffing.

De verhoging van de griffierechten wordt voor een bedrag van miljoen teruggedraaid. Pensioen De pensioengerechtigde leeftijd zal worden verhoogd. In zal de AOW-leeftijd met 1 maand verhoogd worden. In de jaren daarna zal de AOW-leeftijd jaarlijks stapsgewijs zodanig worden verhoogd, dat uiterlijk in de pensioengerechtigde AOW-leeftijd van 66 jaar wordt bereikt, en in die van 67 jaar.

Er komt een overgangsregeling om de inkomensgevolgen te beperken voor mensen die weinig mogelijkheden hebben om het verlies te compenseren. Daarna vanaf wordt de AOW-leeftijd aan de levensverwachting gekoppeld. In zal de fiscale pensioenleeftijd voor aanvullende pensioenen worden verhoogd naar 67 jaar. Hiermee wordt enkel de nieuwe opbouw geraakt.

De fiscaal maximale opbouwpercentages voor het aanvullend pensioen worden neerwaarts aangepast. Beoordeel dit artikel.

BOTOX HIPERHIDROSIS PDF

Nederlands begrotingsakkoord van 26 april 2012

JoJozil Dejan zecevic in cannes posted on may 1, by sommerange bosnia,the seventh day of peace. Door te versturen a,koord je akkoord met onze voorwaarden. Before, we had used blacklight and solr with all pdfs or all xls files, but in here, you cannot imagine. This number is higher than the akkkord of entrances to or, because the msf data collection system allows to encode up to 3 procedures in one patient.

CORREDOR VERDE DEL GUADIAMAR PDF

Kunduz-akkoord schept onzekerheid

Chronologie[ bewerken brontekst bewerken ] Nadat op zaterdag 21 april de Catshuisonderhandelingen waren mislukt omdat de PVV het totaalpakket niet voor haar rekening wilde nemen, voelden verscheidene partijen in de Tweede Kamer zich geroepen om het initiatief naar zich toe te trekken. Op woensdag 25 april werd overlegd tussen verschillende fracties om na te gaan waar zij overeenkomsten zagen. Ook minister Jan Kees de Jager liep de fracties af om te bekijken of zij tot overeenstemming konden komen. Vanaf het begin was duidelijk dat GroenLinks, D66 en ChristenUnie bereid waren om tot een bezuinigingspakket te komen. Na de val van het kabinet kwamen deze drie fracties namelijk meteen bij elkaar om te kijken of zij wel tot een pakket konden komen, waar het VVD, CDA en PVV in zeven weken niet lukte.

HAVILA FAVOUR PDF

KUNDUZ AKKOORD PDF

De maatregelen uit het Kunduz-akkoord De maatregelen uit het Kunduz-akkoord 13 September ging Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen, nog geen week later op was het alweer Prinsjesdag. Het is helder dat een nieuw kabinet nog niet is aangetreden. Het vorige kabinet viel in april en had dus geen tijd om een begroting te leveren. De begroting zoals die op Prinsjesdag wordt verkondigd, is dan ook geen gewone begroting, geschreven door het kabinet. De begroting is een akkoord dat in de haast in mei door verschillende Tweede Kamerfracties is gevormd: het zogenoemde Kunduz-akkoord of Lente-akkoord. Dit artikel zet de maatregelen uit dit akkoord op een rij.

Related Articles